محصول CellPaad

محصول CellPaad

اسپری ضد عفونی کننده قوی برای تکنیک های آزمایشگاهی

  • ضد عفونی کننده هودهای لامینار، انکوباتور، سیستم های کشت و کلیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

  • ضد باکتری، ویروس و سایر پاتوژن ها

  • بدون بو و اثرات جانبی الکل

 

top